luni, 7 decembrie 2009

Evaluare finală

ASOCIAŢIA PĂRINŢI – ELEVI – PROFESORI

GRUPUL ŞCOLAR „ANGHEL SALIGNY” BRĂILA


De la satul brăilean la „satul mondial”


Scop: Dezvoltarea personală a tinerilor printr-un schimb de experienţă culturală între mediul urban şi mediul rural, astfel încât cei de la sat să fie mai bine pregătiţi pentru integrarea în „satul mondial”, iar cei de la oraş să cunoască şi să păstreze tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei.


Obiective:

O1. formarea unui număr de 20 de formatori în domeniul autocunoaşterii şi dezvoltării personale, dintre tinerii din mediul urban;

O2. formarea a 40 de tineri din rural în vederea unei mai bune dezvoltări personale (autocunoaştere, comunicare, cultură organizaţională) de către colegii lor din urban;

O3. schimbul de experienţă culturală între 40 de tineri din 4 sate brăilene (Zăvoaia, Dudeşti, Roşiori şi Ciocile) şi 20 din municipiul Brăila, prin vizite reciproce de 3 zile.


Eficienta proiectului:

O1. În urma desfăşurării activităţii de formare de formatori din cadrul proiectului, 20 de tineri din Brăila şi-au însuşit abilităţi de formator, pe care le-au demonstrat ulterior în faţa celor 40 de formabili din mediul rural (tineri din comunele Dudeşti – sat Tătaru, Ciocile, Roşiori şi Zăvoaia).

Conform chestionarelor completate de cei 20 de formatori, în urma modulelor parcurse (autocunoaştere, comunicare, integrare socială şi la locul de muncă, drepturile omului/copilului), aceştia au învăţat: „ să fiu spontan”, „să ineracţionez mai bine”, „să îmi exprim opinia asertiv”, „să fiu empatic”, „să ascult activ”, „să am încredere în mine şi să îi încurajez pe ceilalţi”, „am învăţat că am drepturi dar şi îndatorir”, „să iniţiez şi să menţin o conversaţie” etc.


O2. În ceea ce priveşte activitatea de formare din mediul rural, tinerii de aici

s-au declarat încântaţi de cunoştinţele dobândite, dar mai ales de atmosfera cursului pe care au catalogat-o (conform chestionarelor) caldă şi prietenoasă. De asemenea, au considerat că le sunt utile informaţiile despre comunicare, despre drepturile omului, dar şi cele despre imagine şi stimă de sine şi stiluri cognitive.

O3. Referitor la schimbul de experienţă culturală, tinerii din oraş au luat contact direct cu tradiţiile şi obiceiurile comunelor brăilene, s-au integrat perfect în atmosfera colindelor, a cântecelor şi dansurilor populare pregătite de cei din rural şi mai mult decât orice şi-au facut prieteni printre tinerii din comunele implicate în proiect, care le-au fost gazde pentru o noapte.

Pe de altă parte, pentru tinerii din mediul rural, vizionarea unei piese de teatru, patinajul, vizitarea Bibliotecii Judeţene şi a şantierului naval Brăila au fost activităţi care i-au fascinat, la final toţi manifestându-şi regretul pentru finalizarea proiectului şi dorinţa de a continua astfel de activităţi. Şi ei au găsit în tinerii brăileni gazde primitoare, iar întâlnirea de la Brăila a sudat şi mai mult prietenia dintre ei.

Chestionarele de evaluare finală a proiectului, fotografiile şi înregistrările făcute demonstrează toate acesta.


Relevanţa

Proiectul De la satul brăilean la „satul mondial” s-a dovedit a avea o deosebită însemnătate mai ales în rândul tinerilor, atât al celor din rural cât şi al celor din urban. Şi unii şi ceilalţi au conştientizat că au aceleaşi drepturi, că pot fi prieteni, că pot comunica chiar şi la distanţă, ba mai mult, au reuşit să treacă peste prejudecăţi, conştientizând că au preocupări şi aspiraţii comune, în ciuda mediilor diferite din care provin.

În al doilea rând, relevanţa proiectului s-a făcut simţită mai ales în mediul rural, acolo unde întrega comunitate a participat, într-o măsură mai mare sau mai mică, la buna desfăşurare a activităţilor. Părinţii tinerilor au pregătit mâncăruri tradiţionale, au participat la şezătoare, au cântat colinde alături de copiii şi tinerii satului, au dansat cu toţii horele tradiţionale şi şi-au manifestat ospitalitatea faţă de tinerii din oraş peste aşteptările acestora. Cadrele didactice din comunele implicate în proiect au oferit tinerilor brăileni o experienţă culturală unică, antrenând întraga comunitate la aceste evenimente. S-au făcut vizite la muzeul satului din Zăvoaia, la expoziţia de goblen din Roşiori şi s-au depus flori la monumentul eroilor din Ciocile.


Impactul:

Tinerii implicaţi au reuşit să ajungă, în urma activităţilor de formare, la o mai bună cunoaştere de sine, au învăţat să comunice asertiv, au conştientizat importanţa tipurilor de limbaj în actul comunicării, au aflat mai multe despre drepturile şi responsabilităţile pe care le au, despre lucrul în echipă, dar mai mult decât orice, au interrelaţionat cei din urban cu cei din rural, fapt care a permis distrugerea prejudecăţilor şi demonstrarea egalităţii de şanse.

Proiectul a avut impact şi la nivelul comunităţilor rurale implicate. Astfel, în urma activităţilor de promovare a proiectului, prin postul radio Antena satelor, s-a aflat despre existenţa muzeului satului de la Zăvoaia, iar profesorul de istorie de aici a dat un interviu la postul de radio amintit, pe această temă, fapt care a pus în valoare cultura locală.

Dacă tinerii din oraş au luat contact direct cu obiceiurile şi tradiţiile satului brăilean, cei din rural au avut ocazia de a intra pentru prima oară în sala de spectacol a teatrului, în sălile bibliotecii, au văzut pentru prima dată cum se construieşte o navă în şantierul brăilean, fapt care i-a făcut să îşi dorească să participe şi la alte proiecte.

Durabilitatea:

Chiar dacă perioada de desfăşurare a activităţilor din proiect a fost scurtă, efectele acestor activităţi vor avea ecouri, în primul rând datorită blogului înfiinţat în timpul proiectului, blog unde tinerii vor putea să schimbe idei, să comunice de aici înainte.

Mai mult decât atât, ei au făcut deja schimb de ID-uri şi adrese de e-mail şi astfel, cei din rural care beneficiază de un calculator conectat la internet vor putea ţine legătura cu cei din oraş. Pentru ceilalţi, care nu au calculator, comunicarea la distanţă va fi posibilă pentru că în această perioadă, în satele amintite urmează să se deschidă centre de documentare în cadrul bibliotecilor comunale, centre dotate cu computere şi camere web, în cadrul proiectului naţional Biblionet.


Implicarea factorilor interesaţi:

Proiectul s-a desfăşurat în condiţii foarte bune tocmai datorită implicării atât a partenerilor, a autorităţilor municipiului Brăila, dar şi a comunităţilor rurale.

Astfel, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila ne-a sprijinit în alegerea comunelor care să se implice în activităţile proiectului, oferind coordonatorului de proiect adrese ale persoanelor de contact din mediul rural, a făcut de asemenea promovarea ideii de proiect în mediul rural.

Inspectoratul Şcolar Judeţean a permis prezenţa coordonatorului de proiect la prima şedinţă a Consiliului Judeţean al Elevilor Brăila, şedinţă unde am prezentat proiectul tuturor reprezentanţilor liceeleor din municipiu şi judeţ, am împărţit afişe şi chestionare ce urmau a fi completate de tinerii doritori să participe la activităţi. Mai mult, chestionarele completate au fost aduse de reprezentanţii liceelor la ISJ, Brăila, la inspectorul responsabil cu activităţile şcolare şi extraşcolare, fapt care a înlesnit întreaga procedură de strângere a chestionarelor iniţiale.

Biblioteca Judeţeană Panait Istrati Brăila a pus la dispoziţie o sală în vederea formării celor 20 de formatori din municipiu, pe parcursul a două zile, i-a iniţiat pe aceştia şi pe cei 40 de tineri din mediul rural în istoricul bibliotecii şi în modul în care pot accesa biblioteca online, oferind, de asemenea, posibilitatea tuturor de a vizita instituţia, în cadrul schimbului de experienţă culturală.

Asociaţia Pentru voi a asigurat cazarea şi masa a 17 tineri din rural şi 4 cadre didactice, ceilalţi fiind găzduiţi de colegii lor din oraş.

Teatrul Maria Filotti Brăila a permis tuturor celor implicaţi în proiect vizitarea clădirii, le-a fost prezentat un scurt istoric al instituţiei şi a permis, de asemenea, intrarea gratuită a întregului grup în sala de spectacol pentru vizionarea piesei Piatra din casă.

Primăria Brăila a permis tuturor celor implicaţi în proiect intrarea gratuită pe gheaţa patinoarului din oraş.

S.C. STX RO Offshore Brăila a permis întregului grup vizitarea şantierului naval Brăila, oferind tuturor şepci şi dulciuri.

Media locală a făcut posibilă promovarea proiectului, postând informaţii atât în cadrul buletinelor de ştiri locale, cât şi în paginile ziarelor brăilene.


6.12.2009

Coordonator proiect,

Georgiana Troia
vineri, 4 decembrie 2009

Activitate de formare - urban

Proiectul De la satul brăilean la „satul mondial” a debutat cu activitatea de formare - desfăşurată în 21 şi 22 noiembrie - a 20 de formatori, tineri din municipiul Brăila, selecţionaţi în urma completării unor chestionare în care ei precizau, printre altele, motivaţiile lor în vederea participării la acţiunile pe care le presupunea proiectul.


Activitatea de formare a fost o reuşită, dacă avem în vedere evaluările tinerilor brăileni. Astfel, după patru module de formare, autocunoaştere, comunicare, integrare socială şi drepturile omului/copilului, module la care tinerii au lucrat individual, în perechi şi pe grupe, cei prezenţi s-au delarat „încântaţi”, „entuziasmaţi”, „împliniţi”, aşa cum au menţionat în testul de evaluare, iar despre abilităţile de formator pe care vor trebui să le probeze în faţa tinerilor din rural, aceştia au declarat: „un formator trebuie să asculte, nu doar să audă”, „e important ca un formator să nu corecteze aspru, ci să îşi exprime părerea într-un mod asertiv”, „în activitatea mea de formator voi încerca să transmit căldură şi încredere în timp ce vorbesc”, „îi voi face conştienţi pe cei din faţa mea că au drepturi, dar şi responsabilităţi”.


Aşadar, iată ce gândesc şi ce simt cei care, peste puţin timp se vor afla în faţa formabililor din Ciocile, Zăvoaia, Roşiori şi Tătaru.


Le doresc succes!

Georgiana Troia


vineri, 20 noiembrie 2009

Formatori din mediul urban

Iată lista cu formatori din mediul urban:
 • Răducu Elena
 • Marin Valentina
 • Stoica Roxana
 • Solomon Maria-Daniela
 • Măciucă Anca
 • Dănăilă Miruna-Miruna
 • Buga Mirel-Ionuţ
 • Ilie Dana-Cristina
 • Dumitraşcu Raul
 • Nuţu Andra
 • Cătăuţă Andrei
 • Berbecaru Marina
 • Tudor Florentin-Daniel
 • Aramă Costel
 • Lăzărescu Liana
 • Tudor Anabelle
 • Niculiţă Mihai
 • Oprea Valentina
 • Popa Emanuela
 • Prisecaru Maria

joi, 5 noiembrie 2009

Despre proiect (2)

Aici pot fi obţinute informaţii suplimentare despre proiect. Acestea pot fi citite şi mai jos.

Afişul proiectului

marți, 3 noiembrie 2009

Despre proiect

"De la satul brăilean la satul mondial" este un proiect finanţat de MTS, coordonat de doamna profesoară Georgiana Troia, vicepreşedinte al Asociaţiei "Părinţi-Elevi-Profesori" din Grupul Şcolar Industrial "Anghel Saligny", Brăila. Proiectul - care se desfăşoară în perioada 26 noiembrie 2009-7 decembrie 2011, are ca scop dezvoltarea personală a tinerilor printr-un schimb de experienţă culturală între mediul urban şi mediul rural, astfel încât cei de la sat să fie mai bine pregătiţi pentru integrarea în "satul mondial", iar cei de la oraş să cunoască şi să păstreze tradiţiile specifice zonei.
Partenerii proiectului sunt:
 • Teatrul Maria Filotti, Brăila;
 • Asociaţia "Pro-Democraţia";
 • Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale, Brăila;
 • S.C. STX RO Offshore Brăila S.A.;
 • Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati", Brăila;
 • Asociaţia "Pentru voi";
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean, Brăila.